Kompostárna Podyjí
Vítejte na stránkách nové, regionální firmy s výraznými environmentálními ambicemi.
Úvod
Cíle
Kompost versus skládka
Projekt
Kontakt

Chtěli bychom vám pomoci
- snížit výdaje na odpadové hospodářství v obci a v domácnostech
- zachovat úrodnost půdy jako zdroj potravin, energie a surovin
- zamezit pokutám v řádech miliard Kč za neplnění směrnic EU
- omezit extrémní klimatické jevy a bleskové povodně
- zvýšit kvalitu životního prostředí a kvalitu života občanů
- vzít i na sebe odpovědnost za život ve vyspělé civilizaci

BIOODPAD je jediný 100% recyklovatelný odpad.
Získává se z něj kvalitní organominerální hnojivo neboli KOMPOST.