Kompostárna Podyjí
Vítejte na stránkách nové, regionální firmy s výraznými environmentálními ambicemi.
Úvod
Cíle
Kompost versus skládka
Projekt
Kontakt

Bioodpad společně se směsným odpadem, který je zahrnut ve skládce, nemá dostatek kyslíku, dochází k anaerobnímu rozkladu (bez přístupu vzduchu) a organická hmota “umírá” a HNIJE.

Tvoří se skládkový plyn (metan, čpavek, sirovodík a oxid uhličitý), který může ohrožovat zdraví obyvatel v okolí skládek až do okruhu několika kilometrů. Metan je jako jeden z hlavních skládkových plynů významným skleníkovým plynem a jeho samovolné vypouštění do atmosféry způsobuje nestabilitu globálního klimatu.

Z odpadu, který ve skládce hnije, dále vznikají výluhy organických kyselin. Bioodpad mění svůj objem, skládka je tím nestabilní, pohybuje se a vzniká riziko porušení izolace skládky, což může vést ke kontaminaci spodních vod.

Bioodpad uložený na skládku zůstává bez dalšího využití. Živiny a organické látky v něm obsažené se nevrací do přirozeného koloběhu látek.

Vytříděný bioodpad se v kompostu rozkládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organismů, organická hmota TLEJE.

Složité organické látky jsou postupně rozkládány na jednodušší minerální částice lépe přístupné rostlinám. Z plynů vzniká při kompostování převážně oxid uhličitý. Vzhledem k tomu, že byl předtím odebrán z atmosféry a zabudován do rostlin při jejich růstu, kompostováním se jeho množství v atmosféře nezvyšuje.

Humus vzniklý při kompostování na sebe váže živiny, které se do půdy uvolňují pomalu a nehrozí tak jejich vyluhování do podzemních vod.

Bioodpad se mění v kompost, jehož prostřednictvím se do půdy navrací živiny a organické látky.

BIOODPAD je jediný 100% recyklovatelný odpad.
Získává se z něj kvalitní organominerální hnojivo neboli KOMPOST.